به اسکارد هامون خوش آمدید

شرکت اسکارد هامون متشکل از واحد های مدیریت، تحقیق و توسعه (R&D) ، بازرگانی، بازاریابی و فروش  می باشد. این شرکت ارتباط نزدیکی با صنعت دامپروری و مرغداری داشته و واردات خود را مطابق با نیاز اصناف مختلف به دارو در فصول مختلف و در مواجهه با بیماری های شایع در محیط انجام می دهد.