محصولات

پودر جی ال اس   GLS PowderTM

محصولی جهت اسبها برای قبل وبعد ازمسابقه

گاما اوریزانول یک استر اسید فیرولیک بوده و از سه جزء اصلی تشکیل شده است که شامل

سیکلوآرتنیل، متیل سیکلوآرتنیل فیرولات و کمپستریل فیرولات بوده که از روغن سبوس برنج

گرفته شده است.

دریک مطالعه که دردانشگاه ورشو در لهستان در سال 2012 انجام گردید اثرات گاما اوریزانول برنشانگرهای بیومدیکال خون

اندازه گیری شد. کاهش کراتینین کیناز و ال آ درگروه تیمار نمایانگر توانایی گامااوریزانول درپیشگیری ازآسیبهای ماهیچه ای

ایجاد شده در تمرینات، تسریع در بهبودی و افزایش عملکرد مسابقه در اسبها ماحصل این تحقیق میباشد.

تحقیقی دیگر دردانشگاه پورتوآلگره برزیل درسال 2008 نشان دادکه تجویز خوراکی گاما اوریزانول می تواندبطورمعنی داری

باعث افزایش غلظت منی و تحرک اسپرمها در اسبان گردد.

منافع مصرف گاما اوریزانول

 • باعث افزایش عضلات بدون چربی می گردد.
 • به ترمیم و باز سازی عضلات کمک می نماید.
 • فعالیت آنتی اکسیدانی فوق العاده ای از خود نشان میدهد.
 • این محصول دارای درجه خالص دارویی میباشد.
 • به این محصول هیچگونه ماده افزودنی و یا حجم دهنده اضافه نشده است.
 • این محصول کلسترول خون را کاهش می دهد.
 • باعث افزایش تحرک اسپرم می گردد.
 • باعث کاهش زمان بهبودی پس از فعالیت میگردد.
 • باعث جلوگیری از تجزیه و انهدام ماهیچه بعد از تمرین و فعالیت میگردد.
 • باعث افزایش و فرم گیری توده ماهیچه ای میگردد.
 • دارای آنتی اکسیدان قوی بوده که سلولهای ماهیچه ای راازآسیبهایی که بوسیله رادیکالهای آزاد که درزمان فعالیت ماهیچه ای

   ایجاد میگردد محافظت می نماید.

میزان مصرف: یک پیمانه (حدود 6 گرم) در روز

بسته بندی: ظروف پلاستیکی 500  گرمی

گاما اوریزانول   GAMMA ORYZANOL

امگا آلفا پیشرو در تولید مکملهای اسبی در کانادا و سازنده مکملهای موثر به روش علمی

پودر جی ال اس   GLS PowderTM

فرمول گلوکزآمین مفصلی

دی- گلوکزآمین سولفاتD-Glucosamine sulfate

یک قند آمینی میباشد واز پیش درآمدهای سنتز پروتیین های گلیکوزیلاتی وچربیها (بافت غضروفی، مایع سینوویال و هیالورونیــک

اسید) میباشد. بطور طبیعی دی-گلوکز آمین سولفات توسط بدن ساخته میشود امامقادیر بیشتری ازآن برای اسب هادرهنگام تربیت

ممکن است احتیاج باشد تا مفاصل و لیگامانها سالمتر بمانند.

هیچ منبع غذایی تاکنون شناخته نشده است تا بدن بتواند به آسانی از آن گلیکوزآمین همانندسازی نماید.

گلیکوزآمین به بازسازی مفاصل و لیگامانها کمک می نماید و ترکیبی از آن با بافتها بهم می پیوندد (بر خلاف ال-گلیکوزآمین).

تمامی گلیکوزآمینی که دربدن وجود دارد به شکل دی ایزومرمیباشد. شرکت امگا آلفا فرم دی ایزومرگلوکزآمین سولفات را استفاده

می نماید. مقدار پنج هزار میلی گرم از دی-گلوکزآمین پنج هزارمیلی گرم گلوکزآمین قابل مصرف بدست میدهد ولی پنجهزارمیلیگرم

گلوکزآمین سولفات فقط دوهزارو پانصد میلیگرم دی-گلوکزآمین سولفات و دوهزارو پانصد میلیگرم ال-گلوکزآمین تولید مینماید.

درتحقیقی که در سال 2007 در دانشگاه  دیویس در کالیفرنیا در سال 2007 انجام گرفت نشان داده شد که گلوکز آمین میتواندبرای

جلوگیری از تجزیه غضروفها همراه با مقادیری از مواد معدنی مصرف شده وبعنوان درمان پیشگیری کننده از استؤآرتریت به ویژه

در اسبهای جوان که در کورس اسبدوانی هستند مصرف شود.

مواد تشکیل دهنده دی-گلوکزآمین سولفات:

-1 متیل سولفونیل متان ام اس ام(Methyl Sulphonyl Methane (MSM :منشاء سولفورارگانیک وگروه متیل موردنیازبدن میباشد.

-2 سیلیکون (Silicon ): با ماتریکس استخوانها ترکیب میشود که برای تشکیل استخوانهای قابل انعطاف مهم می باشد.

-3 بوران(Boron) : این ماده برای متابولیسم کلسیم بهمراه ویتامین دی برای ساخت استخوان ضروری میباشد.

هر پیمانه پانزده سی سی دی-گلوکزآمین حاوی مقادیر زیر میباشد:

10,000mg……………………….D-Glucosamine Sulfate-دی-گلوکزآمین سولفات

5000mg………………………………………………………………………….MSM-ام اس ام

100mg……………………………………Silicon (Sodium Metasilicate)-سیلیکون

20mg………………………………………………Boron (Sodium Borate)- بورون

مقدار مصرف: یک پیمانه 15 سی سی در روز

 • مصرف دی-گلوکزآمین برای اسبهای مسابقه، اسبهای دراصطبل بسته شده و اسبهای با سن بالا مفید می باشد.

بسته بندی: در ظروف یک کیلوگرمی