اسکاردهامون و صنعت نساجی

شرکت اسکاردهامون در صنعت نساجی خدمات زیر را ارایه می‌کند

ما به شما کمک می کنیم تا بهترین استفاده را از کسب و کار خود داشته باشید

۱- انجام مطالعات راهبردی، مشاوره استراتژی و تدوین نقشه راه توسعه (فناوری و…)

2- ارائه خدمات عارضه یابی واحدهای صنعتی شامل تیم سازی، بررسی حوزه های داخلی، خارجی واحد صنعتی، وضعیت رقابت در صنعت، قـوانیـن و استانداردهای تاثیر گذار بر محصول، عوامل تاثیر گذار بر سلیقه و خواست مشتری، شناسایی عارضه ها و ریشه یابی علل اصلی و توسعه استراتژی های مناسب و ارائه راهکارهای بهبود، اولویت بندی راهکارهای بهبود و تصمیم گیری و تعریف پروژه های بهبود

3- ارائه مشاوره سرمایه گذاری، مطالعات امکانسنجی و تدوین طرح کسب و کار (B.P)

4- مدیریت تولید، بهره وری و کیفیت شامل کارسنجی، روش سنجی و زمان‌سنجی و بالانس خط تولید، مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، نظام آراستگی محیط کار، مشاور تعیین هزینه‌های کیفیت COQ، مدیریت نگهداری و تعمیرات، ارزیابی، ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان و استقرار نظام کنترل آماری فرایند SPC

– انجام پروژه های مطالعاتی (تدوین مدلهای مناسب انتقال تکنولوژی و همکاری، تحلیل شکاف، ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و …)

2- توانمندسازی پذیرندگان دانش فنی (آموزش در راستای هموار سازی مسیر انتقال تکنولوژی و مدیریت R&D)

3- پیاده سازی پروژه های منتورینگ و کوچینگ

4- ارائه خدمات TMC به شرکت های ارائه دهنده فناوری در حوزه های مختلف، صنایع فرآیندی و صنایع تولیدی و مونتاژی

۱- انتخاب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید براساس نتایج مطالعات بازار و محصول و بررسی شناسایی صاحبان تکنولوژی، انتخاب بهترین گزینه بر اساس بهینه سازی زمان، هزینه، همخوانی با استراتژی های بازار، محصول و تعمیر و نگهداری)

2- ارائه خدمات پشتیبانی (بازرسی و کنترل کیفی ماشین آلات و تجهیزات در سایت، بررسی مدارک و مستندات، تدوین دستورالعملهای مرتبط با دمونتاژ، نصب و راه اندازی و…)

3- انجام عملیات دمونتاژ ماشین آلات و تجهیزات، تطبیق وضعیت ماشین آلات با اسناد مدارک مرتبط، تدوین گزارش کیفی و تغییرات، دسته بندی و پکینگ ماشین آلات و تاسیسات مرتبط

4- ارائه خدمات طراحی و مهندسی (طراحی فرآیند، جانمایی ماشین آلات و تجهیزات، طراحی فونداسیون، طراحی تاسیسات و …)

5- عملیات نصب ماشین آلات و تجهیزات (عملیات نصب مکانیکال و الکتریکال تجهیزات، تست های مرتبط و رفع پانچ لیست ها)

6- پیش راه اندازی(نظارت و حصول اطمینان از مهیا بودن کلیه نیازهای راه اندازی شامل ابزارها، تجهیزات کالیبراسیون، دستوالعملها، مجوزها و گواهینامه ها ، مدیریت و هماهنگی فعالیتهای راه اندازی از عوامل درگیر تا بررسی و تایید محاسبات و صدور تاییدیه یا گواهینامه کارآیی و نظارت بر تهیه گزارشات Performance Test و تداوم تولید)

1- تدوین روش و سازمان اجرا (بازنگری فناوری انتخاب شده برای پروژه، تدوین استراتژی اجرای پروژه، تدوین روشهای گردش کار، دستورالعملها و رویه ها)

2- برنامه ریزی و کنترل پروژه (تهیه Master Plan، تهیه برنامه مالی پروژه به تفکیک کارها و فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت واگذاری (CBS)، بررسی و تصویب برنامه های تفضیلی مشاوران و پیمانکاران منطبق با MP، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، ارائه گزارشات دوره ای، جمع بندی و تحلیل)            

3- خدمات ارجاع کار به پیمانکار (تهیه AVL، ارزیابی پیمانکاران و تهیه Short List، تهیه اسناد و مدارک قرارداد، تهیه اسناد فنی مناقصه (FEED)- در صورت درخواست کارفرما، برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه با نظر کارفرما و هماهنگی جهت امضا قرارداد و مبادله بین کارفرما و پیمانکار)              

4- نظارت و راهبری اجرای پروژه                           

1-4- هماهنگی و مدیریت اجرای قرارداد (نظارت بر طراحی و مهندسی، تدارکات، عملیات اجرایی، راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل و تامین پیش نیازهای دوره بهره برداری)               

2-4- برآورد، کنترل پرداخت ها و امور حقوقی و قراردادها (نظارت بر نحوه پیشرفت مالی پروژه (هزینه ها) بر اساس مدل مالی و بودجه پروژه، کنترل و تایید پرداختها و صورت حسابهای رسیدگی شده، تحلیل مسائل قراردادی، بررسی دعاوی پیمانکاران، رسیدگی به تاخیرات قراردادی، کنترل انجام تعهدات قراردادی و تایید آزاد سازی تضامین قراردادی)

1- عارضه یابی، شناسایی و ارائه راهکارهای بهبود و اولویت بندی آنها

2- تدوین گزارش امکان سنجی مقدماتی و تعریف پروژه های بهبود

3- اجرای پروژه های بهبود در قالب EPC

4- مدیریت پیمان و نظارت بر اجرای پروژه های بهبود

اسکرول به بالا